Смяна на предавателното число на раздатъчни кутии

  • Направени в Япония по спецификация и за Terrain Tamer

                        

NISSAN
MAKE MODEL YEAR ENGINE PART NO. APPLICATION NOTES
Pathfinder WD21 12/1986 on VG30E Petrol 77600260 Manual Transmission Ratio High 1.000 Low 4.735
Patrol GQ Y60 8/1987 on All 77600290 Ratio High 1.000 Low 3.561
Patrol GU Y61 12/1997 on All 77600290 Ratio High 1.000 Low 3.561
SUZUKI
MAKE MODEL YEAR ENGINE PART NO. APPLICATION NOTES
Sierra Series 4 8/1987 on All 77600241 Ratio High 1.654 Low 6.314
TOYOTA
MAKE MODEL YEAR ENGINE PART NO. APPLICATION NOTES
Hilux LN60 3/1984 on 2L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux LN61 3/1984 on 2L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux LN65 3/1984 on 2L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux LN106 8/1988 on 3L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux LN107 8/1991 on 3L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux LN111 8/1988 on 3L Diesel 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux RN61 3/1984 to 7/1998 22R Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux RN67 3/1984 to 7/1998 22R Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux RN105 8/1988 on 22R Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux RN106 8/1991 on 22R Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux YN60 3/1984 to 7/1998 3Y Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux YN63 3/1984 to 7/1998 4Y Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux YN65 3/1984 to 7/1998 3Y Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux YN67 3/1984 to 7/1998 3Y Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Hilux YN106 8/1991 on 4Y Petrol 77600270 Ratio High 1.000 Low 4.735
Landcruiser BJ70 8/1980 to 10/1985 3B Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser BJ70 10/1985 on 3B Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser BJ70 8/1980 to 10/1985 3B Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ70 10/1985 on 3B Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ73 8/1980 to 10/1985 3B Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser BJ73 10/1985 on 3B Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser BJ73 8/1980 to 10/1985 3B Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ73 10/1985 on 3B Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ74 8/1980 to 10/1985 13BT Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser BJ74 10/1985 on 13BT Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser BJ74 8/1980 to 10/1985 13BT Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ74 10/1985 on 13BT Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ75 8/1980 to 10/1985 3B Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser BJ75 10/1985 on 3B Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser BJ75 8/1980 to 10/1985 3B Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser BJ75 10/1985 on 3B Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ60 8/1980 to 10/1985 2F Petrol THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser FJ60 8/1980 to 10/1985 2F Petrol TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ62 11/1984 to 10/1985 3F Petrol THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser FJ62 10/1985 on 3F Petrol THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser FJ62 11/1984 to 10/1985 3F Petrol TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ62 10/1985 on 3F Petrol TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ70 11/1984 to 10/1985 3F Petrol THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser FJ70 10/1985 on 3F Petrol THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser FJ70 11/1984 to 10/1985 3F Petrol TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ70 10/1985 on 3F Petrol TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ73 11/1984 to 10/1985 3F Petrol THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser FJ73 10/1985 on 3F Petrol THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser FJ73 11/1984 to 10/1985 3F Petrol TLRGK3 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ73 10/1985 on 3F Petrol TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ75 11/1984 to 10/1985 3F Petrol TLRGK4 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser FJ75 10/1985 on 3F Petrol THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser FJ75 11/1984 to 10/1985 3F Petrol THRGK3 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ75 10/1985 on 3F Petrol TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser FJ80 1/1990 on 3F Petrol TLRGK4 High Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser FJ80 1/1990 on 3F Petrol TLRGK5 High Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser FJ80 1/1990 on 3F Petrol TLRGK6 Low Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.649
Landcruiser FZJ80 1/1990 on 1FZFE Petrol THRGK4 High Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser FZJ80 1/1990 on 1FZFE Petrol THRGK5 High Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser FZJ80 1/1990 on 1FZFE Petrol TLRGK5 Low Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.6449
Landcruiser FZJ80 1/1990 on 1FZFE Petrol TLRGK6 Low Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.649
Landcruiser HJ60 8/1980 to 10/1985 2H Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser HJ60 10/1985 on 2H Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HJ60 8/1980 to 10/1985 2H Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HJ60 10/1985 on 2H Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HJ61 10/1985 on 12HT Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HJ61 10/1985 on 12HT Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HJ75 11/1984 to 10/1985 2H Diesel THRGK1 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 2.226
Landcruiser HJ75 10/1985 on 2H Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HJ75 11/1984 to 10/1985 2H Diesel TLRGK1 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HJ75 10/1985 on 2H Diesel THRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HDJ78 8/1999 to 8/2016 1HDT Diesel 33421-MOD79K Gear Set 5th Modified Ratio .736 from .881 400 RPM Reduction in 5th Gear
Landcruiser HDJ79 8/1999 to 8/2016 1HDT Diesel 33421-MOD79K Gear Set 5th Modified Ratio .736 from .881 400 RPM Reduction in 5th Gear
Landcruiser HDJ80 1/1990 on 1HDT Diesel THRGK4 High Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser HDJ80 1/1990 on 1HDT Diesel THRGK5 High Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser HDJ80 1/1990 on 1HDT Diesel TLRGK5 Low Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.6449
Landcruiser HDJ80 1/1990 on 1HDT Diesel TLRGK6 Low Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.649
Landcruiser HZJ70 1/1990 on 1HZ Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HZJ70 1/1990 on 1HZ Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HZJ73 1/1990 on 1HZ Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HZJ73 1/1990 on 1HZ Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HZJ75 1/1990 on 1HZ Diesel THRGK3 High Geared Ratio Kit Ratio High 0.909 Low 1.904
Landcruiser HZJ75 1/1990 on 1HZ Diesel TLRGK4 Low Geared Ratio Kit Ratio High 1.000 Low 2.449
Landcruiser HZJ80 1/1990 on 1HZ Diesel THRGK4 High Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser HZJ80 1/1990 on 1HZ Diesel THRGK5 High Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 0.912 Low 2.415
Landcruiser HZJ80 1/1990 on 1HZ Diesel TLRGK5 Low Geared Ratio Kit Full Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.6449
Landcruiser HZJ80 1/1990 on 1HZ Diesel TLRGK6 Low Geared Ratio Kit Part Time 4wd Ratio High 1.097 Low 2.649
Landcruiser VDJ76 1/2007 to 8/2016 1VDFTV Diesel 33421-MOD79K Gear Set 5th Modified Ratio .736 from .881 400 RPM Reduction in 5th Gear
Landcruiser VDJ78 1/2007 to 8/2016 1VDFTV Diesel 33421-MOD79K Gear Set 5th Modified Ratio .736 from .881 400 RPM Reduction in 5th Gear
Landcruiser VDJ79 1/2007 to 8/2016 1VDFTV Diesel 33421-MOD79K Gear Set 5th Modified Ratio .736 from .881 400 RPM Reduction in 5th Gear