Дизелов филтър

Дизеловите системи комън рейл могат да бъдат невероятно ефективни, но също така те не понасят вода и частици прах, които може да доведат до скъпоструващи ремонти на двигателя. За да можете да защитите двигателя си от подобни повреди, поставете дизелов филтър на
Flashlube. За да гарантирате че една такава горивна система под високо налягане се поддържа добре смазана и чиста, винаги да се използва с дизеловия кондиционер на Flashlube за дизелови системи с обща носеща рейка.

Дизеловият филтър на Flashlube е модулна система за филтриране на дизелово гориво и отделяне на водата. Той включва пълен набор от модули и компоненти за посрещане на всякакви потребности от филтриране на дизелово гориво.
Към главата на модула е прикрепен 30-микронен предварителен филтър - водно отделящ елемент, който съдържа необходимите елементи за отделяне на водата и останалите замърсяващи вещества.